ליצירת קשר השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  זכות מבצעים

  "מבצע" הינו אדם המבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת, יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית.

  למבצע תהיה הזכות שהמעשים המפורטים להלן לא ייעשו אלא בהסכמתו:

  (1) טביעה (שימור של ביצוע או של שידור באמצעי כלשהו באופן המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את הביצוע או את השידור);

  (2) שעתוק (הכנת העתק של טביעה או של חלק ניכר ממנה), אלא אם כן נתקיימו שני אלה:

  (א) הטביעה נעשתה בהסכמת המבצע;

  (ב) השעתוק נעשה לשם אותה מטרה שלמענה ניתנה הסכמת המבצע;

  (3) שידור של ביצוע, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

  (א) הביצוע משודר על ידי רשות השידור, הטלוויזיה הלימודית או גלי צה"ל, הוא נעשה על פי טביעה או שעתוק שלה שנעשו בהסכמת המבצע, וקיים הסכם בין המשדר ובין המטביע בדבר זכות השימוש בביצוע;

  (ב) השידור הוא שידור-משנה שהמשדר המקורי הסכים לו;

  (4) מכירה, השאלה, השכרה, הפצה, יבוא או החזקה – לצרכי מסחר, של טביעה או של שעתוק שלה, כשהטביעה או השעתוק נעשו ללא הסכמת המבצע.

  מבצע זכאי לתמלוג ראוי בגין השמעה או הצגה של ביצועו.

  תקופת זכות המבצעים הינה 50 שנים מתום השנה שבה בוצע הביצוע המקורי.

  למידע נוסף

  זכות מוסרית

  הזכות המוסרית הינה חלק מזכויות היוצרים ומזכויות המבצעים, אשר לפיה: (א) מחבר זכאי ששמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה המקובלים; (ב) מחבר זכאי שלא ייעשה ביצירתו כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לאותה...
  להמשך קריאה

  סעדים ותרופות

  במקרה של הפרה של כל אחת מהזכויות המנויות לעיל, זכאי בעל הזכות לתבוע סעדו מהמפר, לרבות הסעדים הבאים (חלקם רק לגבי חלק מהזכויות המנויות לעיל): צו מניעה (זמני וקבוע); פיצויים; פיצויים ללא הוכחת נזק (לגבי זכויות יוצרים, גניבת עין, גזל...
  להמשך קריאה
  חברת שיווק באינטרנט חברת שיווק באינטרנט
  פתח צ'אט
  1
  💬 שלחו ווצאפ!
  Scan the code
  שלום לכם,
  כאן עורך דין ארז הרכבי - איך אוכל לעזור?
  דילוג לתוכן